dilluns, 21 de novembre de 2011

ECONOMIA DE CINEMA

Segons la saviesa popular, “una imatge val més que mil paraules”. Documentals com 'Inside Job' que descriu les causes de l'última crisi als Estats Units, 'Planeta Zara' sobre una gran empresa multinacional com INDITEX al qual es descriuen aspectes sobre la seva organització, administració, producció, etc. permeten acostar a l'alumne a la realitat econòmica actual d'una forma entretinguda i motivadora. També alguns films com 'Tucker, un home i el seu somni' o 'Recursos Humans', per posar dos exemples, permeten il·lustrar amb tot luxe de matisos situacions relacionades amb l'economia que serveixen per a ampliar i aplicar continguts desenvolupats en l'aula.

Una vegada presentada i visionada la pel·lícula se sol·licitarà als alumnes l'elaboració d'un treball individual que contindrà:

a) Fitxa tècnica del film; b) Sinopsi argumental; c) Trama econòmica-empresarial; d) Opinió personal sobre la trama i el desenllaç; e)Fonts d'informació consultades.

Finalment es pot realitzar un debat guiat pel professor per a contrastar els diferents punts de vista.

 Bibliografia i més informació: Foj Candel, J. F. (2003): "ECONOMÍA DE CINE ", [en línea] <http://www.econoaula.es> [21/11/2011]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada